Spekters sentrale forhandlinger er ferdig

Spekter

A-delen av årets lønnsforhandlinger i Spekter er ferdig forhandlet.  Alle i Spekter får 975 kroner i sentralt tillegg, og 2925 kroner i lavtlønnstillegg. Nå går lønnsoppgjøret videre til forhandlinger i den enkelte virksomhet, som kalles B-delsforhandlinger.

Her er fristene for å bli enige lokalt (B-delen):

Spekter område 2. Norges Bank, 3. Avinor, 7. NSB og 8. Posten: 
Frist for å be om bistand er 25. april klokka 15.00. Frist for avslutning er 28. april klokka 15.00

Spekter område 6. NRK:
Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 3. mai klokka 15.00

Spekter område 1. Orkester og teater og 9. Øvrige virksomheter: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 5. mai klokka 15.00

Spekter område 4. Lovisenberg og 10. Helseforetak:
Avtales senere.

Artikkel i frifagbevegelse: Alle i Spekter får minst 975 kroner i tillegg.  

Spekter har 186 medlemsvirksomheter som sysselsetter 165 000 ansatte, og er Norges tredje største arbeidsgiverforening. LO Stat-forbundene har ca. 55 000 medlemmer i Spekter-området. Av disse er ca. 3 200 organisert i NTL.

Pressemelding LO Stat: Økt kjøpekraft og løft for lavtlønte.  

Protokollen fra forhandlinger finner du nedenfor.