Julie Lødrup blir NTLs kandidat til LO-ledelsen

Julie Lødrup

NTLs kandidat til LOs ledelse er forbundssekretær Julie Lødrup (33). - Julie Lødrup vil bli et godt supplement til LO-ledelsen. Hun har høyere akademisk utdanning, et stort faglig og politisk engasjement og vil representere en yngre generasjon i LO. Sist, men ikke minst, har Lødrup en politisk erfaring som vi vet vil være viktig for å bidra til en god arbeidslivspolitikk i årene framover, sier NTLs leder John Leirvaag.

Bakgrunn
Julie Lødrup har bred erfaring fra både fagbevegelse og politikk. Hun har god kompetanse om statlig sektor og internasjonale spørsmål. De fire siste årene har hun vært valgt forbundssekretær i NTLs samfunnspolitiske avdeling.
Tidligere har Lødrup jobbet som daglig leder i Manifest analyse og som samfunnskontakt i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Julie Lødrup har master i Politics and Government in the European Union fra London School of Economics and Political Science (LSE) med fordypning i økonomisk politikk og sosialpolitikk.

Tillitsverv
Ved siden av vervet som forbundssekretær i NTL har Julie Lødrup siden 2015 vært representant i Oslo bystyre, hvor hun har sittet i både finanskomiteen og nå sitter helse- og sosialkomiteen. Lødrup var i perioden 2008- 2010 valgt til generalsekretær i AUF.