Faste jobber, bekjempe arbeidsløshet og pensjon er de viktigste politiske sakene for våre medlemmer

Medlemsdebatten-nettbanner-800x473.jpg

LO har spurt medlemmene om hvilke politiske saker som er viktigst for dem. Nesten 100 000 medlemmer har svart, og av disse er 8100 NTL medlemmer. Faste jobber, økt innsats mot arbeidsløshet, sykelønn og pensjon er de viktigste politiske sakene for våre medlemmer viser undersøkelsen. Nå skal LO be om svar på hva de politiske partiene mener om de viktigste politiske sakene.

- Våre medlemmer er tydelig opptatt av faste trygge jobber, mer fellesskap og mindre skattekutt og at ressursene skal brukes på å få folk i arbeid sa LOs 1. nestleder, Tor-Arne Solbakken da han la fram undersøkelsen.

Dagens politikk fungerer ikke

Solbakken var klar på at skattekutt til de rike og en såkalt oppmyking av arbeidsmiljøloven gjennom lettere adgang til å ansette midlertidig, ikke har bidratt til den jobbveksten landet trenger.

– Det har ikke blitt flere jobber av regjeringens politikk, men mange jobber er blitt midlertidige. Foran stortingsvalget til høsten vil LO be om svar på hva de politiske partiene mener om LO-medlemmenes viktigste politiske saker, informerte Solbakken ved fremleggelsen på LOs representantskap.

LO-medlemmenes ti viktigste saker

100 000 medlemmer har deltatt i debatten, som er rekordhøy oppslutning. Dette er fjerde gang LO arrangerer en medlemsdebatt hvor alle medlemmene blir spurt i forkant av LO-kongressen og stortingsvalget.

De ti viktigste sakene som kom frem er:

Ja til faste stillinger

Bekjempe arbeidsløsheten

Full lønn under sykdom

Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn

Fri tannbehandling for flere 

Økt bemanning innen helse og omsorg

Likelønn mellom kvinner og menn

Forsvare AFP-ordningen

Kjempe mot sosial dumping

Rett til heltidsstillinger

 

LO-medlemmenes ti krav til politikerne

Foran stortingsvalget til høsten vil LO be om svar på hva de politiske partiene mener om LO-medlemmenes viktigste politiske saker. Hva vil de gjøre med medlemmenes krav om faste, trygge jobber? Hvordan vil de forholde seg til sykelønnsordningen og IA-arbeidet? Hva vil de gjøre for å sikre gode offentlige velferdstjenester som er like gode uansett om du er fattig eller rik?

Hva mener partiene om LO-medlemmenes viktigste saker?


Les også: LOs medlemsdebatt oppsummert 

LO Media har laget et hefte som oppsummerer debatten: https://reader.lomedia.no/LO/-98775-/