Julie Lødrup (33) fra NTL ble valgt til førstesekretær i LOs ledelse

Julie Lødrup

Vi er svært fornøyd med at Julie Lødrup nå går inn i LOs ledelse. Hun har universitetsutdanning, kunnskap om offentlig sektor og vil representere en yngre generasjon i LO. Lødrup har en politisk erfaring og et engasjement til å drive arbeidslivspolitikken fremover, sier NTLs leder John Leirvaag.

LOs nye ledelse har fordelt ansvarsområdene mellom seg og NTLs Julie Lødrup har følgende ansvarsområder de neste 4 årene:
- Høyere utdanning, forskning
- Grunnskole
- Etter- og videreutdanning
- Selvstendig næringsdrivende
- Stedsutvikling (tjenesteytende sektor, reiselivspolitikk)
- Kultur og idrett
- Likestilling mellom kvinner og menn
- Etnisk likestilling, antirasistisk arbeid
- LHBT rettigheter og likestilling i arbeidslivet
- ILO, FNs arbeidslivsorganisasjon

 

Les også: Om NTLs deltagelse på LO-kongressen

Last ned: Pressebilder av Julie Lødrup

NTL gratulerer Julie og de andre som ble valgt inn i LOs ledelse i dag.

De valgte er:

Leder Hans-Christian Gabrielsen
1. nestleder Peggy Hessen Følsvik
2. nestleder Roger Haga Heimli
1. sekretær Julie Lødrup
Disse fire er faste medlemmer av LOs sekretariat.
Sekretærer og varamedlemmer til Sekretariatet:
Terje Olav Olsson
Trude Tinnlund
Are Tomasgaard
Kristin Sæther

Saker med Julie Lødrup:

LO må bli mer synlig for ansatte i offentlig sektor

Julie vil at LO skal være mer på banen i spørsmål om høyere utdanning

Nå blir hun en av de mektigste i fagbevegelsen 

NTL foreslår Julie Lødrup til lo-ledelsen

Julie har også vært NTLs representant i klimanettverket Broen til framtiden.

Mer om Julie Lødrup (33)

Bakgrunn
Julie Lødrup har bred erfaring fra både fagbevegelse og politikk. Hun har god kompetanse om statlig sektor og internasjonale spørsmål. De fire siste årene har hun vært valgt forbundssekretær i NTLs samfunnspolitiske avdeling.
Tidligere har Lødrup jobbet som daglig leder i Manifest analyse og som samfunnskontakt i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Julie Lødrup har master i Politics and Government in the European Union fra London School of Economics and Political Science (LSE) med fordypning i økonomisk politikk og sosialpolitikk.

Tillitsverv
Ved siden av vervet som forbundssekretær i NTL har Julie Lødrup siden 2015 vært representant i Oslo bystyre, hvor hun har sittet i både finanskomiteen og nå sitter helse- og sosialkomiteen. Lødrup var i perioden 2008- 2010 valgt til generalsekretær i AUF.