Frokostmøte: Ny tjenestemannslov på trappene

Tjenestemannsloven

Ny tjenestemannslov ligger til ekspressbehandling i Stortinget. Samlet vil forslagene bety en vesentlig svekkelse av tjenestemennenes stillingsvern, også sammenlignet med arbeidstakere utenfor staten. På NTLs frokostmøte 16. mai kl 08.00 på Kulturhuset i Oslo kan du høre mer og være med på debatten!

Dette frokostmøtet har et facebookarrangement

NTL inviterer statstilsatte, fagforeningsfolk, forskere, politikere og alle andre som er opptatt av en god forvaltning til frokostmøte for å diskutere;
- Hva ligger i det nye lovforslaget?
- Hva vil konsekvensene kunne være for statstilsatte, statsråder og befolkningen generelt dersom loven vedtas slik den nå ligger?
- Hva vil det bety for ytringsfriheten og befolkningens tillit til forvaltningen om det blir lettere å si opp statstilsatte en alle andre i norsk arbeidsliv?

Bekreftede innledere:

Kristin Holm Jensen (statssekretær i KMD)

Eirin Sund (stortingsrepresentant AP)

Kirsti Bergstø (nestleder SV)

Per Olaf Lundteigen (stortingsrepresentant SP)

Detaljert program kommer.

Vi håper å se deg og høre dine kommentarer og spørsmål på Kulturhuset 16. mai!