Enighet i Virke-HUK

Nasjonalgalleriet

NTL og Virke er enige i mellomoppgjøret i HUK-området. Rammen for oppgjøret er i tråd med staten og KS. Det settes av potter til lokale forhandlinger på 0,8 og 0,9 prosent i de ulike landsoverenskomstene i tariffområdet.

Det settes av 0,8 prosent her:

Landsoverenskomst for høyskoler

Landsoverenskomst for virksomheter (§26)

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

 

Det settes av 0,9 prosent her

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for virksomheter (§27)