NTL-dagene 2017 i uke 35 og 36: Stortingsvalget

artikkelbilde_noenvalgerviktigere.png

NTL-dagen er organisasjonsleddenes egen dag, og markeres rundt omkring i landet på den enkelte arbeidsplass i perioden 28. august – 11. september. Dette er en fin anledning til å synliggjøre NTL med stand, seminar, frokost eller lunsjmøte.

Stortingsvalget i 2017 er svært viktig for NTL og vi legger til rette for dette som tema på NTL-dagen. Politikken regjeringen fører får store konsekvenser for NTLs medlemmer både som arbeidstakere og som innbyggere. NTL vil jobbe aktivt for å bidra til debatt blant medlemmene for å få flest mulig til å bruke stemmeretten.

T-skjorter og materiell
Forbundet har laget t-skjorter med påskriften "Noen valg er viktigere", samt at det vil finnes annet relevant materiell. Vi har laget egne ferdigpakkede esker med strøartikler og informasjon som dere kan bestille gratis fra "nett til trykk" på www.ntl.no. Disse pakkene kan bestilles fra 14. august 2017.

Besøk fra NTLs forbundskontor?
Ønsker dere at forbundsleder John Leirvaag, eller andre valgte på NTLs forbundskontor skal komme på besøk for å holde et foredrag, eller være med på arrangementene så er det fint om dere tar kontakt med forbundssekretær Eddie Ingebrigtsen, se kontaktinformasjon nedenfor.

Mulighet for økonomisk støtte til valgaktiviteter
Vi oppfordrer organisasjonsleddene til å gjennomføre aktiviteter i forbindelse med valget. NTLs landsstyre har satt av en egen pott til lokale valgaktiviteter som organisasjonsleddene kan søke på.

Søknader må innholde en kort beskrivelse av hva dere planlegger, og hvor mye penger dere søker om til aktiviteten. Søknader vil bli behandlet fortløpende, så dere kan gjennomføre aktiviteter når som helst fra nå og frem til valget 11. september. Søknader sendes til post@ntl.no.

Hva slags aktiviteter en ønsker å gjennomføre er opp til organisasjonsleddene selv. Det viktigste er at aktivitetene er medlemsrettede og har lokalt nedslagsfelt. Samarbeid gjerne lokalt med andre NTL-foreninger på tvers av virksomheter! 

Ideer til aktiviteter:

Medlemsmøte
Et medlemsmøte kan være en fin måte å sette valget på dagsorden på arbeidsplassen. Tema kan være generelt om valget, eller mer spesifikt om et område som er viktig på deres arbeidsplass. Forslag til temaer:

- Et godt arbeidsliv: Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven
- Hva slags velferdsstat vil vi ha?
- Privatisering og konkurranseutsetting
- Stopp velferdsprofitørene, les om kampanjen her

Det kan være fint å invitere en lokal stortingskandidat. Ta gjerne kontakt med Lisbet Bjone eller Eddie Ingebriktsen hvis dere ønsker hjelp til å ta kontakt med aktuelle kandidater.

Matpakkeaksjoner
Møt opp utenfor arbeidsplassen når ansatte kommer på jobb. Del ut en matpakke og informasjon om at NTL og valget.

Stand
For å bevisstgjøre medlemmer og andre ansatte på arbeidsplassen kan foreningen ha stand for å dele ut materiell og snakke med folk om valget. Dette kan gjøres i forbindelse med NTL-dagene, eller som en egen aktivitet.

For å få folk til å stoppe ved standen bør en ha noe å dele ut – materiell om NTL og valget, frukt, drops eller andre profileringsartikler. Det er alltid populært med kaffe og noe å bite i. All aktivitet på standen er bra. Dere kan for eksempel arrangere en spørrekonkurranse med en premie.

Sosiale medier
Det er også mulig å profilere valgrelevante saker i sosiale medier. NTL kommer til å lage tekst og bilder frem mot valget med gjenkjennelig valgprofil «Vi bruker stemmeretten» og «Noen valg er viktigere». Det er fint om dere kan bidra til å spre valgbudskap. Hvis dere har lyst å lage «postinger» i samme valgprofil, men med eget bilde, så kan vi samarbeide om å lage dette. Det er imidlertid viktig at det er innenfor vår valgprofil og budskap. Ta i så fall kontakt med Lisbet Bjone som er ansvarlig for sosiale medier i NTL.

Husk å ta bilder av arrangementene og legg ut på instagram med #mittNTL eller send bilder til post@ntl.no.

Kontaktinfo:
- søknader om støtte til valgaktiveter: post@ntl.no
- ønske om besøk fra en forbundssekretær: Eddie Ingebriksen, ei@ntl.no , 916 46 170.
- bistå med tilrettelegging for valgbudskap på sosiale medier: Lisbet Bjone, lb@ntl.no, 920 68 774.
- hjelp til å fine lokal stortingskandidat: Lisbet og Eddie, se over.

Valgkampmateriell og et kaffekurs (ppt.presentasjon) om valget blir lagt ut her når det er klart. Bruk gjerne presentasjonen på et medlemsmøte.