- Med bistandsmidler skal Norge bygges?

Fredskorpset

20. juni kom beslutningen om at Fredskorpset skal flyttes til Førde i 2018. Flyttingen har en prislapp på 60 millioner kroner som skal tas av bistandsbudsjettet. - Trolig blir nå distriktsutvikling i Norge finansiert med midler som var ment til global fattigdomsbekjempelse, skriver NTL-tillitsvalgt Marit Bakken sammen med de andre fagforeningene i Fredskorpset i en kronikk i Bistandsaktuelt.

- En stadig større andel av våre tildelinger går direkte til organisasjoner i våre 25 partnerland i sør. Dette gjør at mer av bistanden går til fattigdomsbekjempelse og kapasitetsbygging i sør, men fører også til at vi er avhengig av et høyt nivå av direkte kontakt med partnere og deltakere. Dette stadfestes også i flytteutredningen. Det er derfor påfallende at Regjeringen bevisst har valgt det alternativet som vil gjøre at mest mulig bistandsmidler forblir i Norge, skriver Bakken et al i kronikken.

Les hele kronikken på Bistandsaktuelt sine nettsider.