NTLs lovspeil guider deg gjennom den nye statsansatteloven

Tjenestemannsloven

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli. NTL er kritisk til lovens innhold, men det gjør det ikke mindre viktig å kjenne innholdet. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene!

Lovspeilet består av en tabell med en rad per lovendring. Radene er i det store og hele sortert etter paragrafene i den gamle tjenestemannsloven endringne tar utgangspunkt i. Noen av radene referer til nye bestemmelser og har dermed ingen sortering.

Last ned: NTLs lovspeil for tjenestemannsloven og statsansatteloven

 

Les også:

Høyre, Frp, Venstre og KrF raserer arbeidsvilkårene for statstilsatte

Svekket ansettelsesvern med ny lov

Hastverkspreget behandling av ny tjenestemannslov

LO: Ny lov svekker statsansattes uavhengighet

Ny tjenestemannslov fratar statsansatte grunnleggende rettigheter