Ny lov for statens ansatte/Tjenestemannsloven

Tjenestemannsloven

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli 2017. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene. Her kan du også se vår anbefalinger som vil være nyttige ved reforhandling om personalreglement og en mer generell veiledning om personalreglement.