Rettsaken om oppsigelsen av renholderne i Forsvaret

rettsak om oppsigelser i forsvaret

Denne måneden gikk rettsaken om lovligheten av oppsigelsene av renholdere i etter outsourcingen av renholdet i Forsvarsbygg. NTL mener Forsvarsbygg ikke har gjort det de er pliktige til etter avtalen, å gjøre det de kan for å finne annet passende arbeid i virksomheten når arbeidsoppgavene forsvinner.

- Vi har gjennom vitneutspørringen hørt ledere i Forsvarsbygg direkte snakke ned evnene og kompetansen til egne ansatte, hvorav mange av dem har brukt det meste av sitt yrkesliv i Forsvarets tjeneste. Det hører med til historien at renholdet var den delen av Forsvarsbyggs virksomhet som brukerne var mest fornøyd med, skriver journalist May Berg i NTL-magasinet.

Les hele oppsummeringssaken på NTL-magasinet sine nettsider.