Spennende konferanse: Når HR møter IA

Kurs

Hvordan påvirker målesystemer det norske arbeidslivet? Hvordan er det med de ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon? Hvordan går det med likestillingen i et arbeidsliv hvor kravene til at man skal være mer og mer «på» hele døgnet? Dette er noen av spørsmålene som tas opp på NTLs konferanse "Når HR møter IA" 25.-26. september på Sørmarka utenfor Oslo.

Med IA-avtalen har partene i arbeidslivet en intensjon om å nå mål for sykefravær, flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet og få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Avtalen har eksistert en del år og i denne perioden er begreper som HR kommet inn i norsk arbeidsliv og personalavdelingene er blitt til HR-avdelinger.

Påmelding innen 15. september i NTLs kurspåmeldingssystem

Det er et begrenset antall plasser og vi fyller opp etter prinsippet førstemann til møllen.

Program og invitasjon finner du nederest i saken.