NTLs konferanse om den nye statsansatteloven

Tjenestemannsloven

Den nye loven om statens ansatte erstattet tjenestemannsloven 1. juli 2017. På NTLs konferanse om innholdet i den nye loven setter vi blant annet fokus på hvilke konsekvenser loven får for midlertidig tilsetting, personalreglement og representasjon i ansettelsesråd. Konferansen finner sted på Scandic St. Olavs plass i Oslo 18. oktober 2017.

Påmelding til konferansen via NTLs kurspåmeldingsskjema

Hvis du vil forberede deg til kurset kan du ta en titt på NTLs lovspeil for tjenestemannslovgivningen. Lovspeilet består av en tabell med en rad per lovendring. Radene er i det store og hele sortert etter paragrafene i den gamle tjenestemannsloven endringne tar utgangspunkt i. Noen av radene referer til nye bestemmelser og har dermed ingen sortering.

Last ned: NTLs lovspeil for tjenestemannsloven og statsansatteloven

 

Les også:

Høyre, Frp, Venstre og KrF raserer arbeidsvilkårene for statstilsatte

Svekket ansettelsesvern med ny lov

Hastverkspreget behandling av ny tjenestemannslov

LO: Ny lov svekker statsansattes uavhengighet

Ny tjenestemannslov fratar statsansatte grunnleggende rettigheter