30 stillinger flyttes til Steinkjer

NTL-medlemmer i landbruksdirektoratet

30 stillinger i Landdbruksdirektoratet flyttes fra Oslo til Steinkjer. – Rådet som ble gitt i en utredning var å ikke splitte opp fagmiljøene. Dette har man altså valgt å se bort fra, sier nestleder Anders Hellestveit i NTL Landbruksdirektoratet til Fri Fagbevegelse.

Landbruksminister Jon Georg Dale (FrP) begrunner flyttingen med distriktspolitiske motiver, som et ledd i regjeringens ambisjon om å bygge opp gode kompetansemiljø også utenfor de store byene. Hellestveit tror direktoratet må starte oppbyggingen på nytt når miljøet røskes opp med rota.

– Vi har sett i andre slike prosesser at svært få velger å flytte med til andre kanter av landet. Om vi antar at tre av 30 går for den løsningen, er nok det et optimistisk estimat, sier Hellestveit (til høyre på bildet).

Les hele saken på NTL-magasinet sine nettsider