Marcus Thrane dagene 9. - 15. oktober 2017

marcusthrane.jpg

Den 14. oktober 2017 er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Dette skal markeres med foredrag, fagseminar, musikkteater, avduking av blå skilt, lansering av pamflett, byvandring og mer. Marcus Thrane drev fram den første større organiseringen av vanlige arbeidsfolk i Norge og samlet 30 000 medlemmer i arbeiderforeninger fra 1848 til 1851.

Organiseringen av arbeiderforeningene var en bragd i et førindustrielt samfunn fordi de forente mange miljøer og grupper i én bevegelse. De stod for en opplysningskampanje – med egen avis, foredrag og skoler. De jobbet for bedring av levekårene for husmenn, bønder, arbeidere og fattigfolk. De var de første som talte for fulle demokratiske rettigheter som talerett, organisasjonsrett og allmenn stemmerett. Samtidig viser skjebnen til Thrane og medlemmene at demokratiet ikke kom av seg selv. Det ble kjempet fram, en påminning også i våre dager.

Marcus Thrane ble fengslet i 1851 og i 1854 dømt til 4 års tukthus for samfunnsfiendtlig virksomhet. 127 andre thranitter rundt om ble også fengslet og dømt. Marcus Thrane satt først i Christiania Tugthus, Storgaten 13, men ble senere overført til Botsfengselet i Grønlandsleiret 44, som sto ferdig i 1851.

LO i Oslo står som ansvarlige arrangører for jubileet og har samarbeidet med LO Sør-Gudbrandsdal, Arbeidermuseet i Oslo, Arbeiderbevegelsens arkiv, AOF og flere.  Arrangementet er støttet av Fritt Ord, LO i Oslo mer flere.

Program for dagene finner du på https://marcus-thrane.com/