Usosialt budsjett

Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

-Det er direkte frekt av Siv Jensen å snakke om at regjeringen trygger hverdagen for folk flest. Regjeringen vil fortsette med å gi mer til de rikeste og svekke velferdsstaten, sier Kjersti Barsok, 1 nestleder i NTL.

Foto: Eivind Volder Rutle

Forslaget til statsbudsjettet trygger hverdagen for de som har mest fra før. Regjering kutter i stønadene til arbeidsledige. De kutter også 2000 tiltaksplasser neste år. Det er alvorlig i en tid hvor alt for mange er arbeidsledige.

Regjeringen svekker forvaltningen og de offentlige tjenestene gjennom privatisering og generelle driftskutt, mens de dekker seg bak at dette er en reform. Vårt mål er at vi skal ha en forvaltning som har tillit i befolkningen og kan løse sine samfunnsoppdrag på en god måte. Regjeringen deler ikke vår målsetting når den fortsetter nedbygging og viderefører generelle kutt. De er tidkrevende å gjennomføre for virksomhetene og går direkte ut over tjenestene til innbyggerne. Innbyggerne forventer at tryggheten i Norge skal bli bedre. Samtidig må flere av virksomhetene som forvalter dette ansvaret nedbemanne som følge av kuttene i driftsbudsjett.

Regjeringen fortsetter å åpne dørene på vidt gap for private selskap som vil tjene penger på å utføre offentlige oppgaver og tjenester. Et grelt eksempel på dette er at regjeringen vil åpne for ytterligere privatisering av oppgaver som i dag ligger i Avinor.