NTLs forskningspolitiske konferanse

oslokongressenter.jpg

Den akademiske friheten er under press fra finansieringssystemets krav til tellekanter, Storting og regjerings instrumentelle syn på forskning, næringslivets krav til innhold og hemmelighold knyttet til eksterne midler og studenters krav til relevans. Hvordan står det egentlig til med den frie forskningen? NTL tar debatten den 7. november med folk fra sektoren og representantene fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Aktuelle tema er finansiering, styring og arbeidsvilkår, midlertidighet og den frie forskningen.

Konferansen foregår på Folkets hus i Oslo, med oppstart kl. 10.15 og den avsluttes innen kl. 16.

Møteleder: Julie Lødrup, Førstesekretær i LO

Konferansen er åpen og gratis for alle.

Påmelding til Thomas.Sandvik@ntl.no 


NTLs politikk for forskning- og utdanning.

https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=133809