statsbudsjett.jpg

Følg NTLs arbeid med statsbudsjettet

NTL sender innspill til og deltar i høringsmøtene i de ulike stortingskomiteene i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kuttene i statlige virksomheter har vært en hovedsak i høringene:
- Statlige virksomheter må redusere bemanning og aktivitet, samtidig som de er midt i krevende omstillinger. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) går ut over kvaliteten på tjenestene. NTL ber derfor Stortinget om å gå bort fra denne typen flate ostehøvelkutt og heller øke budsjettene i tråd med den generelle lønns og prisveksten. 

Publisert: 27.10.2017, sist endret 14.11.2017


Regjeringen har for fjerde budsjettår på rad foreslått et generelt driftskutt på 0,5 prosent for statlige virksomheter og viderefører dermed sin såkalte avbyråkratisering- og effektiviseringsreform. Som følge av budsjettbehandlingene har kuttet økt ytterligere for hvert år og utgjorde i 2017 0,8 prosent. Dette går utover kvaliteten på tjenestene fordi virksomhetene må redusere bemanning eller redusere aktiviteten. Kuttet representerer en manglende politisk vilje til å vurdere situasjonen i den enkelte virksomhet. Mange statsetater står også midt i krevende omstillinger uten at disse er finansiert gjennom budsjettet og uten at disse omstillingene ses i sammenheng.

NTL her derfor bedt stortingskomiteens medlemmer i høringene om å samles om et forslag til Stortinget hvor kuttet fjernes til fordel for en økning i tråd med den generelle lønns- og prisveksten.


Nedenfor har vi samlet NTLs innlegg i høringene og du kan også se stream fra NTLs innlegg i Stortingskomiteene. 

 

Arbeids- og sosialkomiteen
Se NTLs nestleder Kjersti Barsok legge fram innspill i komitehøringen

Last ned NTLs skriftlige innspill til Arbeids- og sosialkomiteen

Næringskomiteen
Notat til statsbudsjettet 2018 til Næringskomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen
Innspill til statsbudsjettet 2018 til Utdannings- og forskningskomiteen

Finanskomiteen
Notat til statsbudsjettet 2018 til Finanskomiteen


Familie- og kulturkomiteen
Notat til statsbudsjettet 2018 Familie- og kulturkomiteen 

Utenriks- og forsvarskomiteen
Notat til statsbudsjettet 2018 Utenriks- og forsvarskomiteen

 

Du finner alle de skriftlige innspillene på vår Samleside for alle statsbudsjettinnspillene

Les også:

Usosialt budsjett 

Driftskutt svekker forvaltningen 


Ostehøvelkutt, ikke så effektiv effektivisering