PSI-kongressen-2017-2-f.jpg

Faglige rettigheter og vern av varslere

- En sterk og uavhengig offentlig sektor er en bedre garantist for likebehandling og rettferdighet enn markedets mekanismer. Derfor er det helt nødvendig at vi forsetter kampen for grunnleggende faglige rettigheter, trygge faste jobber og bedre vern av varslere, sa NTL-leder John Leirvaag i sitt innlegg i debatten om handlingsprogrammet på PSI-kongressen onsdag.

Publisert: 02.11.2017, sist endret 02.11.2017


Her kan du lese hele innlegget;

Innlegg til handlingsprogrammet Kap 7.5 Nasjonal administrasjon

v/ John Leirvaag

Ordstyrer, fagforeningskamerater

Demokratisk styring av offentlige tjenester er velferdsstatens store fortrinn.

Gode fagpersoner har kunnskap, utdanning og erfaring. De har faste trygge jobber, og de blir ikke utsatt for sanksjoner og represalier når de sier sin mening.

Til tross for dette nektes mange ansatte i offentlig administrasjon de grunnleggende faglige rettighetene som er nedfelt i ILO Konvensjon 151.

Å tappe offentlig sektor for ressurser gjennom kutt, nedbemanning og privatisering, setter fagligheten og den politiske uavhengigheten på spill, og faren for korrupsjon øker.

Når kuttene i tillegg kombineres med propaganda om markedets overlegenhet, er det vanskelig å se for seg hvordan tjenestene skal bli bedre for folk flest.

De kaller det avbyråkratisering og effektivisering.

Vi som kjenner virksomhetene, og lytter til de som gjør jobben, ser et helt annet bilde.

Vi ser forskere som har mindre tid til viktig forskning fordi de gjør administrative oppgaver som er «effektivisert» vekk.

Vi ser overfylte fengsler, og vi ser skatteadministrasjoner som er dårligere rustet til kampen mot skatteunndragelser og svart økonomi.

Kamerater, dette er ikke effektivt. Det står i direkte motsetning til målsettingen om å utvikle offentlige tjenester av god kvalitet.

En sterk og uavhengig offentlig sektor er en bedre garantist for likebehandling og rettferdighet enn markedets mekanismer.

Derfor er det helt nødvendig at vi forsetter kampen for grunnleggende faglige rettigheter, trygge faste jobber og bedre vern av varslere.

I dag 1. november er det 70 år siden mitt forbund NTL ble stiftet. Hva er vel bedre enn å tilbringe dagen sammen med dere ?

Sammen tar vi kampen for en mer rettferdig verden. People over profit.

Takk for oppmerksomheten.