Kjersti Barsok

Hvordan står det til med den akademiske friheten?

- NTL er opptatt av at den akademiske friheten må ivaretas både på universitetene og høgskolene og i instituttsektoren. Vi ser at styringen er i dag i for stor grad overlatt markedsmekanismer og mål- og resultatstyring. Dette hemmer i stor grad den akademiske friheten, sa Kjersti Barsok, 1. nestleder i NTL ved åpningen av NTLs forskningspolitiske konferanse.

Publisert: 08.11.2017, sist endret 20.11.2017


Den akademiske friheten er under press fra finansieringssystemets krav til tellekanter, Storting og regjerings instrumentelle syn på forskning, næringslivets krav til innhold og hemmelighold knyttet til eksterne midler og studenters krav til relevans. NTL inviterte forskere, rektor og stortingspolitikere til debatten om akademisk frihet og forskning på Folkets Hus 7. november.

- For å gi virksomhetene rom til å gjøre egne strategiske prioriteringer mener vi at en større del av finansieringen bør gis som basisbevilgning, samtidig som den langsiktige grunnforskningen styrkes. Det vil si at basiskomponenten må økes på bekostning av den resultatbaserte delen. Det er viktig at premiering av elitemiljøer ikke hindrer utvikling av forsknings- og utdanningsmiljøer i hele landet utdypet Barsok.

NTL er opptatt av at finansieringen må støtte opp under den frie forskningen og ikke gjøres avhengig av konkurranse eller næringslivets prioriteringer. En større andel av forskningsmidlene må kanaliseres direkte til institusjonene og ikke gjennom Forskningsrådet eller EU. Den sterke vekten på resultatbasert finansiering har skapt usunn konkurranse som hindrer samarbeid både mellom institusjoner og innen institusjoner. Større andel av midlene i Norges Forskningsråd bør gå til forskning satt i gang av forskerne selv.

Kjersti oppfordret stortingspolitikerne til å gjøre noe med midlertidigheten på universitets- og forskningsinstitusjonene. – Bruken av midlertidige stillinger handler vel så mye om kultur som om lovverk. Det er arbeidsgiver lokalt som har et ansvar for å få ned andelen, men vi trenger også politikere som bidrar til at dette ansvaret følges opp avsluttet Barsok.

Flere saker fra konferansen:

Reymert: Anbud for små prosjekter er sløsing, nettavisen Khrono 07.11.17

Anbudsrunder for små forskningsprosjekter koster instituttforskere og departementsansatte flere ukers arbeidstid til sammen. Det er sløsing med forskningsressurser, mener NIFU-forsker Ingvild Reymert. 

 

- Ikkje bra for forskarkarrieren å publisera i Open Access, Uniforum 08.11.17

- Å be forskarar publisera i Open Access er nesten like ille som å be dei om å ta livet av seg. I dag er det nemleg ikkje meritterande som forskar å gjera det. Det sa postdoktor i sosiologi Magne Flemmen på ein forskingspolitisk konferanse arrangert av Norsk tenestemannslag (NTL).

 

Last ned: NTLs forskningspolitiske hefte