John Leirvaag

Kraftig budsjettkutt svekker Mattilsynet

H, KrF, FrP og Venstre har blitt enige om et ytterligere kutt på 25 millioner til Mattilsynet. Det vil medføre 65 millioner lavere budsjett i 2018. Dette vil få dramatiske konsekvenser for Mattilsynets samfunnsoppdrag.

Publisert: 01.12.2017, sist endret 04.12.2017


På de fleste områder i Mattilsynet må lover og forskrifter følges. Ved mindre ressurser kan Mattilsynet ikke følge opp eget regelverk, og det vil ramme hele Mattilsynets fagfelt. Dette må politikerne stå til ansvar for, sier John Leirvaag, leder i NTL.

Det kan ikke kuttes mer i mattilsynet uten at viktige tilsynsoppgaver rammes.
Mattilsynet er kontinuerlig effektivisert og modernisert siden oppstarten av 2004.

NTL frykter at satsingen på dyrepoliti blir svekket. De siste årene har det vært en rekke store dyremishandlingssaker/dyretragedier. Regjeringen sier de vil satse på dyrepoliti, men kuttene vil føre til at Mattilsynet mangler ressurser til å følge opp med faglig kompetanse. Dette er ofte krevende oppgaver å følge opp og krever store ressurser. Regjeringen uttalte satsing på dyrepoliti kan derfor bli innholdsløs. Et annet område regjeringen har sagt de vil satse på er bekjemping av matkriminalitet. Kuttene vil gjøre det vanskeligere å avdekke omsetting av smuglervarer og følge opp importører av planter, dyr og næringsmidler.

Mattilsynets bekjemping av påvist skrantesjuke, CWD, vil medføre bruk av store ressurser. Dette svekker de øvrige tilsynsoppgavene, blant annet vil overvåkingen av multiresistente bakterier (MRSA) svekkes.

Et annet viktig område for Mattilsynets er å sørge for at vi har trygt drikkevann i hele landet. Mange kommuner har dårlige ledningsnett og usikre vannkilder. Det vil bli utført færre tilsyn på alle fagområder i Mattilsynet.

Generelle konsekvenser av kuttene for Mattilsynet:

  *   bemanningen må reduseres

  *   det vil ikke være ressurser til å gjennomføre regelverksfestede krav på flere fagområder.

  *   innsatsen internasjonalt må reduseres, dette svekker Mattilsynets mulighet til å gi innspill til
EU- reguleringer.

  *   tilsynsaktiviteten må reduseres, også på høyt prioriterte områder

  *   åpningstidene vil reduseres med mindre service til næring og publikum

  *   lavere kapasitet til å utstede eksportattester vil ramme eksportnæringen

 

Mattilsynet er i dag tilstede der det foregår slakting. NTL i Mattilsynet frykter at dette medfører at kontroll av blant annet juleribba blir mangelfull. I framtiden er det usikkert om forbrukerne får trygg juleribbe, ved svekkelse av ressurser til utførelse av kjøttkontroll og etterlevelse av regelverk, sier leder i NTL Mattilsynet Terje Olsen.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt forbundsleder John Leirvaag, m: 916 63 257 eller leder i NTL Mattilsynet Terje Olsen m: 481 30 920