John Leirvaag

Tar opp igjen arbeidet med offentlig tjenestepensjon

- NTL går inn i dette arbeidet med det for øyet at vi skal få til et best mulig resultat for våre medlemmer. Vi legger til grunn at Stortingets vedtak, om at de offentlige pensjonene ikke skal svekkes gjennom tilpasningen til ny Folketrygd, ligger fast, sier forbundsleder John Leirvaag.

Publisert: 07.12.2017, sist endret 18.12.2017


LO, Unio, YS og Akademikerne sendte i dag ut felles pressemelding: 

Starter prosess om offentlig tjenestepensjon

LO, Unio, YS og Akademikerne er klare til å starte en prosess med å finne en omforent løsning for endringer i offentlig tjenestepensjon.

Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig.

En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse.

Arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er en sparereform.

------

- Vi i NTL vil sørge for at yrkesaktive medlemmer som er omfattet av offentlig tjenestepensjon får sagt sitt om resultatet av prosessen gjennom en uravstemning, sier Leirvaag.

Regjeringen har vært tydelige på at den ikke vil legge frem et lovforslag for stortinget uten at partene er enige om ny ordning.