IT-drift

eForvaltningskonferansen 2018

Hvilken betydning har geografisk nærhet og det personlige møtet i offentlig forvaltning? Hvordan kan små kommuner bruke teknologi til å kompensere for manglende egen ekspertise? Og er New Public Management-ideene fortsatt like levende i vår tid? Dette er blant spørsmålene som reises på eForvaltningskonferansen 12.-13. februar 2018 i Oslo Kongressenter. Det er fortsatt noe penger igjen til å søke støtte til deltagelse fra NTL, her gjelder førstemann til mølla.

Publisert: 12.12.2017, sist endret 15.01.2018


Last ned: Foreløpig program

eForvaltningen er forvaltningspolitikkens spydspiss
Digitaliseringen av offentlige tjenester er den raskeste og mest omfattende endringsprosessen i offentlig sektor, med omfattende konsekvenser for kompetansebehov, rolleforståelse, metoder og ansvarsområder. Som statsansatte står vi midt oppe i disse endringene. Hvordan engasjerer vi oss for å få eForvaltningen dit vi vil og skape våre egne framtidige arbeidsplasser på en god måte?

Last ned: NTLs brosjyre om digital sårbarhet

Last ned: NTLs brosjyre om eForvaltning  

eForvaltningskonferansen er et samarbeid mellom NTL, Fagforbundet, El&IT og Universitetet i Oslo. Konferansen tar opp nye tema hvert år. 12. - 13. februar er det duket for ny konferanse.

Påmelding og kostnader
NTL har et begrenset budsjett for støtte til dekking av kostnader til reise og konferanseavgift til eForavltningskonferansen. Dersom du får dekket kostnadene av arbeidsgiver er dette selvsagt det beste. Prioritering av støtten gjøres på grunnlag av konferansens relevans for søkeren og spredning på organisasjonsleddene.

Søknad om støtte sendes på e-post til hb@ntl.no med navn, arbeidssted og noen linjer om din interesse for eForvaltning. Skriv også hva du søker om (reise, opphold, konferanseavgift, eller alt sammen).

Påmelding skjer via dette nettskjemaet innen 1. februar 2018:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/eForvaltningskonferansen2018/register

NB: Hvis du søker om støtte til konferanseavgiften så vent med å melde deg på, for endel av dem som får slik støtte skal bruke en rabattkode som NTL har tilgang til som medarrangør.