janwerner2.jpg

Minneord om Jan Werner Hansen

Tidligere forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag Jan Werner Hansen døde den 27 desember 2017, 78 år gammel. Han bisettes i Bøler kirke tirsdag 9. januar kl. 10.00. 

Publisert: 04.01.2018, sist endret 09.01.2018


Jan Werner kom fra en regnskapsstilling i Forsvaret i Oslo. Han var tillitsvalgt på heltid for NTL i Forsvaret, da han i 1974 ble valgt som medlem av forbundsstyret. Et halvt år før landsmøtet i 1978 ble han valgt som forbundssekretær og på selve landsmøtet ble han hovedkasserer. Etter 10 år i denne stolen ble han i på selve kvinnedagen, 8. mars, i 1988 valgt til forbundsleder, et verv han også hadde i 10 år. Det siste året før han gikk av med pensjon ved tusenårsskiftet, var han rådgiver for den nye forbundsledelsen.

Det manglet ikke på utfordringer i Jan Werners tid som forbundsleder. De første årene var preget av store omstillingsprosesser gjennom fristillinger og opprettelse av Statsforetak, men også av liberalisering i energisektoren. Jan Werner tok til orde for at NTL skulle ha en aktiv og offensiv rolle i omstillingsprosessene. NTLs forvaltningsutviklingsutvalg og forbundskontoret var da også sterkt delaktig i Brundtland-regjeringens stortingsmelding om statens personalpolitikk fra 1991-92.

Som forbundsleder viste Jan Werner seg som en samarbeidets mann. I forbundets styrende organer var han en dyktig debattant som sto på sine meninger, og han var grundig, politisk forankret i Arbeiderpartiet.

Også godkjenningen av EØS avtalen og forholdet til EU var saker som stod på dagsorden under Jan Werners tid, og hans linje i forhold til begge de to sakene vant frem internt i forbundet. Forbundet sa dermed ja til EØS avtalen, og tok ikke stilling i EU-spørsmålet i 1994.

Jan Werner markerte seg også som medlem i arbeidsutvalget i Statstjenestemannskartellet blant annet i spørsmålet om nytt lønnssystem i staten i 1991 og i LOs sekretariat i spørsmålet om LOs forhold til Akademikernes Fellesorganisasjon og arbeidstakere med høyere utdanning. Jan Werner var også organisasjonsbygger. Under hans ledelse kom Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon under NTLs vinger i 1995. De vokste raskt og ble som kjent senere et eget forbund i LO i 1997 og organiserer nå utøvere i så vel lagidrett som individuelle idrettsgrener.

Selv om ikke Jan Werners uttalte målsetting om å nå 50000 medlemmer ble nådd til forbundets 50 års jubileum i 1997, økte NTL sin medlemsmasse med godt over 5000 i hans tid som leder. Det står det respekt av.

Norsk Tjenestemannslag er glad og stolt over den jobben Jan Werner Hansen gjorde. Våre tanker går til familien.

John Leirvaag                                    Turid Lilleheie                                                   Dagfinn Habberstad
Leder NTL                                          Leder 1998-2010                                              Leder 1978 - 1988