NTL-medlemmer1

Bli medlem i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Publisert: 11.01.2018, sist endret 06.12.2019


NTL organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, samt studenter og lærlinger. NTL Ung har egne aktiviteter for deg som er student og for deg som er under 35 år. NTL arrangerer kurs og konferanser om mange ulike tema knyttet til arbeidsliv og arbeidslivspolitikk. Og best av alt, både kurs reise og opphold er gratis for våre medlemmer.

 


Du kan også skrive ut innmeldingsblanketten og sende den til post@ntl.no

Les mer om når medlemskapet trer i kraft og om overføring fra tidligere forbund.

Kontingenten er 1,1% av inntekten din (den delen av lønnen som er pensjonsgivende legges til grunn), pluss premie for LOfavør kollektiv Hjemforsikring og LOfavør kollektiv Topp reiseforsikring. Reiseforsikringen er det anledning til å reservere seg mot. Her finner du prisene på kollektive forsikringsordninger i NTL.

Du kan trekke fra utgifter til fagforeningskontingent på skatten. For 2017 er beløpsgrensen for fagforeningsfradrag kr. 3.850, les mer om dette på skatteetaten sine nettsider.

Studentmedlemskap i NTL/LO koster bare kr 250 per semester, det inkluderer innboforsikringen LOfavør kollektiv Hjemforsikring.
Lærlingemedlemskap koster kr 42 per måned, det inkluderer innboforsikringen LOfavør kollektiv Hjemforsikring