16895282-male-friends-drinking-beer-at-bar-or-pub (002).jpg

Rusforebyggende råd for arbeidslivet

Vi tilbringer en stor del av livet på jobben, og trivsel er vesentlig. Men det som skaper trivsel for noen, er ikke alltid like trivelig for andre. Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, så det der viktig med kjøreregler.

Publisert: 30.01.2018, sist endret 30.01.2018


Derfor har Helsedirektoratet utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet (RusOff). Rådene er utviklet i tett samarbeid med en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere. I tillegg kjøres det en kampanje i sosiale medier for å få ledere og ansatte til å sette fokus på alkoholbruk, konsekvenser og forebyggende tiltak i jobbsammenheng.

RusOff gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy.

– Vi oppfordrer alle arbeidsplasser til å utarbeide kjøreregler om alkoholbruk, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet.

Kampanjen forsøker å vise fram ulike konsekvenser av en fuktig jobbrelatert alkoholkultur, uten moralsk pekefinger. Det er også utviklet verktøy til hjelp for ledere. 

Tillitsvalgte på arbeidsplassene kan også ta initiativ til at arbeidsplassen skal utarbeide denne typen kjøreregler.

Les mer her:

https://helsedirektoratet.no/hvordan-etablere-forebyggende-rusmiddelpolicy-pa-arbeidsplassen-rusoff-radene