john-leirvaag.jpg

Partene enige om forslag til ny offentlig tjenestepensjon

-Vi er glad for at vi nå har kommet fram til et resultat i forhandlingene om offentlig tjenestepensjon som er godt nok til at vi anbefaler våre medlemmer å stemme for forhandlingsresultatet, sier forbundsleder John Leirvaag.

Publisert: 05.02.2018, sist endret 14.03.2018


- Det er ingen grunn til å legge skjul på at prosessen har vært svært krevende. Vi har vært opptatt av at alle våre medlemmer som omfattes av ordningen skal ivaretas i ny modell, sier Leirvaag videre.

Levealdersjusteringen av pensjonene har ført til at ytelsesnivået for offentlig tjenestepensjon minker. Dette rammer yngre årskull spesielt hardt. Dette var en av grunnene til at det var nødvendig å gjøre noe. Med dette resultatet vil de fleste av våre medlemmer kunne nå et pensjonsnivå på 66 % av tidligere lønn, selv for yngre årskull. Dette var en viktig målsetting for oss.

-Vi kan ikke legge skjul på at vi hadde ønsket oss en enda bedre løsning for tidligpensjon, men vi har nå fått på plass en løsning som vil gi et høyere pensjonsnivå for dem som ikke kan stå i lenge i arbeid, sier han videre. Vi er også fornøyd med at overgangsordninger fra dagens pensjonsordning til et nytt pensjonssystem har kommet på plass. Det gir forutsigbarhet for hvordan pensjonen kommer til å bli på sikt for de med kort tid igjen til pensjonsalder og de som er omfattet av særaldersgrenser som ikke har alt for lang tid igjen til de når denne.

Andre viktige temaer under forhandlingene har vært vern av tidligere opptjente rettigheter og akseptable samordningsregler. Nå begynner jobben med å informere våre medlemmer om hva forhandlingsresultatet innebærer for dem. Det er viktig at de vet hva denne nye ordningen vil innebære og hva som er ulikhetene fra gammel ordning før uravstemningen som skal skje i mai/juni, sier Leirvaag.

Her kan du lese partenes forslag til ny offentlig tjenestepensjon (usignert protokoll)

LOs pressemelding

Invitasjon til regionale pensjonskonferanser