Landsmøterepresentanter

Forslag til landsmøtet 2018

Foreninger, landsforeninger, avdelinger, NTL Ung, landsstyret og forbundsstyret har rett til å sette fram forslag for landsmøtet. Her kan du lese mer om hvordan det du går fram for å sende inn forslag.

Publisert: 07.02.2018, sist endret 07.02.2018


Forslagene fra avdelinger må sendes de respektive landsforeninger for koordinering, innstilling
og samlet oversendelse. Det er en forutsetning at alle forslag
oversendes, men at kun likelydende forslag blir omredigert og/eller samlet til
ett forslag fra landsforeningen eller foreningen.

Alle organisasjonsledd fikk tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon til forslagssystemet
tirsdag 6. februar kl. 16.

Avdelingenes frist for innsending av forslag til landsforeningene er satt til 1. mars 2018.
Foreningene og landsforeningenes frist for innsending av forslag til forbundet er satt til 5. april 2018.
Ved spørsmål om pålogging eller forslagssider, ta kontakt med Frank Otterstad – fo@ntl.no