broentilframtiden18.png

Opplev klimakonferansen Broen til framtiden 2018

Klimakonferansen Broen til framtiden var 9 mars. Hele konferansen ble filmet og du kan se opptak og lese innledninger på konferansesiden. Konferansen handlet om klimajobber, verdier og visjoner, naturmangfold, biodrivstoff, reiseliv og forbruk. NTL er med i alliansen Broen til framtiden som hvert år arrangerer en stor klimakonferanse med samme navn. 

Publisert: 13.02.2018, sist endret 19.03.2018


Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga. 

Rettferdig omstilling står øverst på agendaen for fagbevegelsens klimaarbeid. Den norske kirke og mye av miljøbevegelsens brenner for global klimarettferdighet. Broen til framtiden tar rettferdighetsdebatten, i et forsøk på å bygge bro for et felles verdigrunnlag i klimakampen.

Innhold på konferansen:

  • Hvor er vi og hvor vil vi? Med blant andre Arne Johan Vetlesen
  • Hvem bygger det nye Norge og hva skal vi satse på?
  • Er rettferdig omstilling fra olje mulig?
  • Parallellsesjoner hvor du kan velge blant ulike tema
  • Faglig påfyll, motivasjon til klimakampen og politisk debatt.

Målgruppe: Alle med interesse for klimapolitikk og natur.

Program: 

09:00 Pål Moddi Knutsen og Halvor Kjærås fremfører et fagkunstnerisk famlverk om prosessindustrien og energispørsmål

09:15 Veiviser for en bærekraftig brobygging - innlegg ved Arne Johan Vetlesen, filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo. Panelsamtale/talanoa-dialog om tre grunnleggende spørsmål, som selve verdigrunnlaget for Broen til framtiden: Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? Med i samtalen er Samantha Smith fra Just Transition, Liv Anna Lindmann fra Rethinking Economics Norge og Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet, i tillegg til Arne Johan Vetlesen. Ordstyrer: Andreas Ytterstad.

10:00 De som bygger det nye Norge v/ Silvija Seres, President i Polyteknisk forening. Seres står bak podcastserien «De som bygger det nye Norge», der hun intervjuer ledere fra de altfor lite kjente, norske industrielle suksesser.

10:30 Framtidens arbeidsliv: Hva skal Norge satse på og hvordan skal vi få til omstillingen? Torgeir Vestre, nestleder i Natur og ungdom, Sahar Azari, leder i NTL ung, Dagfinn Svanøe, leder i El og IT ungdom, Idunn Lavik, Changemaker, Victoria Ariel Bjørnestad, leder i Naturviterstudentene. Kjersti Barsok (NTL) leder samtalen.

Parallellsesjoner – Vi tilbyr fire sesjoner som holdes parallelt i ulike saler. Se under.

14.30 Er en rettferdig omstilling fra olje mulig? Nasjonalt og globalt? Hva er klimarettferdighet? Hvem skal la oljen ligge? Hva slags rettferdige løsninger og krav forener både nasjonale og globale hensyn? Kan vi få oljearbeidere og folk som ellers måtte tenke at velferdsstaten står og faller på en forlengelse av det norske oljeeventyret, med på løsninger og krav? Panelsamtale med Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, Anne Karin Sæther, forfatter av boka «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen», Are Tomasgard, LO, Jan Olav Andersen, forbundsleder i El og IT forbundet og Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i Safe

Ca. kl. 15. Avslutning, Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet

 


Nå også som TV-serie på NRK Kunnskapskanalen
Konferansen «Broen til framtiden» har vært arrangert fem ganger, og det er nå laget en TV-serie som tar opp forskjellige sider ved grønn omstilling. Den første episoden gikk lørdag 10. februar og de neste blir sendt på NRK2 lørdager kl. 18., den 17. februar, 24. februar og 3. mars. Serien er produsert av Medieseksjonen og forskergruppa Journalistikk, klima og globalisering, ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Blant deltakerne i programmene er Kjersti Barsok, nestleder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i EL og IT forbundet, Ingeborg Midttømme, biskop i Møre og Romsdal, og Andreas Ytterstad.  


TV-serien ligger ute her:
https://tv.nrk.no/serie/kunnskapskanalen/MDDP17002117/10-02-2018


Mer om alliansen
Alliansen består i tillegg til NTL av FagforbundetLO i OsloNaturvernforbundet, Naturviterne, Framtiden i våre henderGreenpeaceDen norske kirkeConcerned Scientists NorwayNatur og ungdomBesteforeldrenes klimaaksjonKlimavalgalliansen og For velferdsstaten.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har alliansen vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med langt mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På denne konferansen får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser.