Konferanse

NTL-konferansen starter i dag!

Tillit, organisering og likestilling er tema for NTL-konferansen på Sørmarka 14. - 16. Mars. I dag skal professor Bo Rothstein fra Universitetet i Gøteborg snakke om tillit som samfunnsmodell, Jan Erik Støstad, generalsekretær i SAMAK vil ta opp betydningen av organisasjonsgrad og likeverdige parter i arbeidslivet og til slutt vil Karin Andersen (SV), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget forvaltningspolitisk visjon på venstresida? I morgen blir det blant annet spennende paneldebatt om partsamarbeid i statlig sektor.

Publisert: 14.03.2018, sist endret 14.03.2018


Bo Rothstein er en akademisk superstjerne. Den svenske samfunnsdebattanten og professoren i statsvitenskap har skrevet mye om den nordiske modellen, velferdsstaten, tillit og korrupsjon, og er for mange kjent gjennom bøker som «Making sense of corruption» og «Hvad bör staten göra?».

 

Agenda Magasin har intervjuet han om sosialdemokratiets fremtid og om arbeidslivet som må endres. Vi bør se på endringene i arbeidslivet og forholdet mellom kapitaleiere og lønnstakere for å finne de nye kampsakene, mener Rothstein.

 

Program NTL-konferansen:

 

Onsdag 14. mars

14.15   Tillit som samfunnsmodell Professor Bo Rothstein, Universitetet i Göteborg

 

15.00   Hva gjør høy organisasjonsgrad, likeverdige parter i arbeidslivet, høy grad av tillit og likestilling med et samfunn? Jan Erik Støstad, generalsekretær i SAMAK

 

16.30   Den politiske situasjonen etter valget – Har vi en forvaltningspolitisk visjon på venstresida? Karin Andersen (SV), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

 

Torsdag 15. mars

09.30   Den faglige situasjonen - Likelønn, organisatoriske utfordringer Egil André Aas, leder av LO Stat

 

10.30   Likestillingens plass i det politiske landskapet Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning

 

11.00   Fagorganisering, organisasjonsgrad og fagbevegelsens utfordringer Ann Cecilie Bergene, seniorrådgiver og tidligere forsker

 

13.00   Hvordan utvikler vi medbestemmelsesinstituttet i staten på Hovedavtalens grunn? Gisle Norheim, Statens Personaldirektør

 

13.30   Medbestemmelsesbarometeret – hvordan ligger staten an? Eivind Falkum, forsker ved AFI

 

14.15   Tillit. Teori og praksis. Linn Herning, daglig leder i For Velferdsstaten

 

14.45   Ledelse på avveie? Torstein Brechan, forbundssekretær NTL

 

15.30   Paneldebatt: Hva må til for å utvikle partssamarbeidet i statlig sektor? Linn Herning, Eivind Falkum, Gisle Norheim og Torstein Brechan

 

16.15   Den norske modellen, og betydning av organisasjonsgrad. Martin Kolberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

 

Fredag 16. mars

 

09.00   Byråkratrollen – i endring

Samtale med Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd og forbundsleder John Leirvaag

 

10.20   Organisering og verving #vilduvitehvorfor

 

11.15   Tillit, likestilling og organisering Kjersti Barsok, 1. nestleder NTL