Konferanse

NTL-konferansen, se opptak og innlegg

Tillit, organisering og likestilling var tema for NTL-konferansen på Sørmarka 14. - 16. Mars. Det var innlegg av blant annet Bo Rothstein fra Universitetet i Gøteborg som snakket om tillit som samfunnsmodell, Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning hadde innlegg om likestillingens plass i det politiske landskapet , og det var paneldebatt om partsamarbeid i staten. En del av innleggene ble filmet på facebook og vi har lenket opp de her. 

Publisert: 14.03.2018, sist endret 19.03.2018


Bo Rothstein er en akademisk superstjerne. Den svenske samfunnsdebattanten og professoren i statsvitenskap har skrevet mye om den nordiske modellen, velferdsstaten, tillit og korrupsjon, og er for mange kjent gjennom bøker som «Making sense of corruption» og «Hvad bör staten göra?».

 

Agenda Magasin har intervjuet han om sosialdemokratiets fremtid og om arbeidslivet som må endres. Vi bør se på endringene i arbeidslivet og forholdet mellom kapitaleiere og lønnstakere for å finne de nye kampsakene, mener Rothstein.

 

Program NTL-konferansen:

 

Onsdag 14. mars

14.15   Tillit som samfunnsmodell Professor Bo Rothstein, Universitetet i Göteborg

 

15.00   Hva gjør høy organisasjonsgrad, likeverdige parter i arbeidslivet, høy grad av tillit og likestilling med et samfunn? Jan Erik Støstad, generalsekretær i SAMAK
Støstad maner til dugnad for den norske modellen 

 

16.30   Den politiske situasjonen etter valget – Har vi en forvaltningspolitisk visjon på venstresida? Karin Andersen (SV), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

 

Torsdag 15. mars

09.30   Den faglige situasjonen - Likelønn, organisatoriske utfordringer Egil André Aas, leder av LO Stat
LO Stat-lederen: På tide med offensiv for likelønn
 

10.30   Likestillingens plass i det politiske landskapet Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning: 
https://www.facebook.com/ntlnorge/videos/1733485210007822/

 

11.00   Fagorganisering, organisasjonsgrad og fagbevegelsens utfordringer Ann Cecilie Bergene, seniorrådgiver og tidligere forsker

 

13.00   Hvordan utvikler vi medbestemmelsesinstituttet i staten på Hovedavtalens grunn? Gisle Norheim, Statens Personaldirektør

 

13.30   Medbestemmelsesbarometeret – hvordan ligger staten an? Eivind Falkum, forsker ved AFI

 

14.15   Tillit. Teori og praksis. Linn Herning, daglig leder i For Velferdsstaten

 

14.45   Ledelse på avveie? Torstein Brechan, forbundssekretær NTL
Torstein snakket bland annet om denne saken: NTL tillitsvalgte advarer mot trend der avhørsmetoder brukes i arbeidsmiljøsaker. 

 

15.30   Paneldebatt: Hva må til for å utvikle partssamarbeidet i statlig sektor? Linn Herning, Eivind Falkum, Gisle Norheim og Torstein Brechan: https://www.facebook.com/ntlnorge/videos/1733765983313078/

 

16.15   Den norske modellen, og betydning av organisasjonsgrad. Martin Kolberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet: https://www.facebook.com/ntlnorge/videos/1733804676642542/ 

 

Fredag 16. mars

 

09.00   Byråkratrollen – i endring

Samtale med Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd og forbundsleder John Leirvaag: 
https://www.facebook.com/ntlnorge/videos/1734553369901006/

 

10.20   Organisering og verving #vilduvitehvorfor

 

11.15   Tillit, likestilling og organisering Kjersti Barsok, 1. nestleder NTL