NTL Nav Elisabeth Steen

Representasjonsnøkkel til landsmøtet

Hver forening og landsforening i NTL kan stille med et antall representanter på landsmøtet regnet ut av antall medlemmer. Her finner du oversikten over antall representanter fra hvert organisasjonsledd.

Publisert: 14.03.2018, sist endret 14.03.2018