oslokongressenter.jpg

Konferanser om det nye forslaget til offentlig tjenestepensjon.

LO, LO Stat og LO Kommune inviterer til regionale konferanser om forslaget til avtale om ny offentlig tjenestepensjon mellom 5. og 20. april. NTL oppfordrer tillitsvalgte til å delta på en regional konferanse i sitt nærområde.

Publisert: 14.03.2018, sist endret 14.03.2018


Den 3. mars ble regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne enige om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor. Forhandlingsutvalgene i LO Stat og LO Kommune har anbefalt resultatet og vil i løpet av våren sende forslaget ut til uravstemning blant medlemmene.

 

Oslo, 5. april på Oslo (denne kan også følges via direktesending)

Bergen, 6. april

Kristiansand 11. april

Stavanger, 16. april

Tromsø 17. april

Oslo 17. april

Bodø 19. april

Trondheim 20. april

 

Påmeldingsfrist: 20. mars 2018

Velg den konferansen som er nærmest deg geografisk.
Den første konferansen i Oslo vil bli streamet og lagt ut på nett.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte for ansatte i staten, kommunen og alle Spekter-virksomheter som har medlemskap i SPK eller KLP.

 

Se vedlegget for påmeldingslenker.