Studentboliger

Resultatet i de innledende Spekter-forhandlingene

De innledende forhandlingene i Spekter-området (A-delsforhandlingene) denne uken endte med et godt resultat for NTL med et sentralt tillegg på 1950,- til alle og et ekstra tillegg på 4875,- for alle arbeidstakere som tjener mindre 417 726,-. AFP-ordningen får de samme endringene som ble framforhandlet i NHO-oppgjøret.

Publisert: 09.04.2018, sist endret 11.04.2018


Oppgjøret har en klar lavlønnsprofil med et ekstra tillegg på 4875,- for alle arbeidstakere som tjener mindre 417 726,- i tillegg til det sentrale tillegget på 1950,- kr til alle. A-delen er også forsterket med tekst om at partene vil bidra til å heve yrkesfagenes status og at partene skal foreslå tiltak som kan øke graden av organisering i arbeisdlivet.

Når det gjelder AFP er slitertillegget og de andre endringene på plass. AFP i spekterområdet skal fortsatt være tilsvarende ordningen i NHO.

Det har blitt en ny områdeinndeling av de ulike virksomhetene i Spekter. Det er blant annet opprettet et nytt område for kultur som omfatter virksomhetene i dagens område 1, samt de nasjonale musene og en del andre kulturinstitusjoner. Det er også blitt opprettet en nytt område for virksomheter i det offentlige virkemiddelapparatet. Det omfatter for eksempel Norsk Tipping, Statskog, Statnett, Innovasjon Norge, mfl.

Spekter-oppgjøret fortsetter nå med de virksomhetsvise forhandlingene hvor det skal forhandles både om økonomi og tekst i tariffavtalene. De fleste av forhandlingene vil har frist den 9. mai.