Pensjon2.png

NTLs uravstemning om forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er nå lukket

Uravstemningen om forslaget til ny offentlig tjenestepensjon ble lukket 15. mai kl. 16.00. Resultatet vil bli kjent når LO overleverer resultatet til Arbeids- og sosialdepartementet 23. mai. 
 

Publisert: 27.04.2018, sist endret 16.05.2018


LOs ledelse svarer på vegne av LO etter at LO Stat og LO Kommune har avgitt sine anbefalinger om vedtak.

LO planlegger en felles offentliggjøring av svarene 23. mai, sammen med UNIO og YS, ved overleveringen til ASD.   Slik foregikk uravstemningen:  
Avstemningen ble gjennomført ved at alle NTL-medlemmer som har stemmerett, dvs. de som er medlemmer i SPK, mottok en tekstmelding med en lenke som logger mottageren automatisk inn i stemmegivings-modulen.  I tillegg til SMS ble det avtalen det skal stemmes over sendt ut og tilleggsinformasjon om forslaget til alle vi hadde e-postadresse til. Det var også mulighet til å stemme på medlemsnett, for de som ikke fikk sms.

Spørsmål om det tekniske ved uravstemningen kan stilles i en e-post til infoavd@ntl.no