LO_virke.jpg

Enighet mellom LO og Virke i årets lønnsoppgjør

Resultatet er, ifølge partene, økt kjøpekraft til alle, ekstra til lavlønte og en bedre AFP-ordning. Den økonomiske ramma er på 2,8 prosent, og i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret.  

Publisert: 27.04.2018, sist endret 27.04.2018


LO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke signerte torsdag 26. april forhandlingsprotokollen i årets lønnsoppgjør. 

Norsk Tjenestemannslag forhandlet Landsoverenskomsten for Studentsamskipnader i Virke og resultatet ble et generelt tillegg på 1,30 kroner i timen og et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen (det siste til avtaler som gjennomsnittlig ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn som Studentsamskipnadene).

Alle NTL medlemmene som jobber i Studentsamskipnader organisert i Virke vil etter de sentrale forhandlinger få kr 7.410,- ekstra pr år.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger som kan gi lokale lønnstillegg ved de enkelte virksomhetene.

LO: https://www.lo.no/Lonn--tariff/Tariff-20181/Nyheter/Enighet-i-LO-Virke-forhandlingene/