neittilforetak.jpg

- Høyere utdanning er et offentlig ansvar

Staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for denne sektoren, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet har besluttet å sette ned et offentlig utvalg som skal se på rammeverket for og ulike tilknytningsformer til universitetene og høyskolene. Nylig avga LO sitt høringssvar i saken og LO går tydelig mot en foretaksmodell i sektoren.

Publisert: 07.05.2018, sist endret 07.05.2018- Dette ansvaret ivaretas best ved at de statlige universitetene og høgskolene fortsetter som forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter.

LO mener at foretak ikke vil gi universitetene og høyskolene større økonomisk frihet enn dagens modell.

- Det er høyst uklart hvordan en omgjøring til foretaksmodell skal øke handlingsrommet. Regjering legger opp til en endring i tilknytningsform som ikke har støtte i universitets- og høyskolesektoren, avslutter Tinnlund.

Les hele høringssaken på LO sine nettsider.


Mye motstand mot foretaksmodell  

Underskriftskampanjen «Nei til foretaksmodellen» ble lansert fredag 4. mai, som en oppfølger til oppropet 84 akademikere hadde i Aftenposten tidligere i uken. NTL oppfordrer til deltakelse i underskriftskampanjen.

I forrige uke vedtok også et samlet styre ved UiO et høringssvar der de også går mot foretak og ber regjeringen utrede forbedringsmuligheter innenfor dagens modell, skriver Uniforum. Studentene har gjennom landsmøtevedtak gått mot foretaksmodellen og har varslet et studentopprør dersom foretak skulle bli en realitet.  

NTL arrangerte en sektorsamling for universitets- og høgskolesektoren i slutten av april, for å mobilisere mot foretaksmodellen