fredrik-f.jpg

Løsning i NRK-meklingen for LO Stat

LO Stat og Spekter kom til enighet i NRK-meklingen etter en lang meklingsnatt og morgen. 
- Dette er et akseptabelt resultat for NTLs medlemmer. Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav, særlig et godt generelt tillegg og ulempetillegg. sier Fredrik Oftebro, 2. nestleder i NTL.

Publisert: 15.05.2018, sist endret 15.05.2018


Det generelle tillegget er 15 200,- til alle. I tillegg er det satt av en pott på 700 kr per NTLs journalistmedlem, og en pott på 100 000 til øvrige til utjevning. 

-      Dette har vært vanskelig, men vi er fornøyd med at vi har fått et resultat som treffer våre medlemmer godt og som gir mer til dem som har de lengste vaktene sier Ingvild Fjereide, som har vært forhandlingsleder for NTL NRK. 


NJ hadde andre krav enn NTL og har gått i konflikt. 

 

Kontakt:

Fredrik Oftebro, nestleder NTL 911 32 117.

Ingvild Fjereide, NTL NRK 906 19 416. 

Lisbet Bjone, informasjonsrådgiver 920 68774

 

Riksmeklers møtebok finner du nedenfor.