joinus.jpg

Offentlige ansattes fagforeninger tar EU-kommisjonen til retten

Den europeiske sammenslutningen for offentlig ansattes fagorganiserte (European Federation of Public Service Unions, EPSU) stevner EU-kommisjonen til EU-domstolen fordi Kommisjonen ikke vil gi nesten 10 millioner statsansatte i EU-landene samme rett til informasjon og konsultasjon som andre yrkesgrupper. 

Publisert: 15.05.2018, sist endret 15.05.2018


Kommisjonen setter nå til side en fremforhandlet avtale mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden på EU-nivå. EPSU mener dette er et angrep på partssamarbeidet eller den sosiale dialogen som er beskyttet av EU-traktaten.

Les mer: https://www.epsu.org/article/public-service-unions-take-european-commission-court-social-dialogue-u-turn-0