fbwordlehovedtariffoppgjør.png

Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det omfatter dermed både justering av lønn og forhandlinger om det øvrige innholdet i tariffavtalen. NTL har medlemmer i flere tariffområder; Staten, Spekter, Virke og NHO/Abelia.

 

Publisert: 16.05.2018, sist endret 16.05.2018


Gå inn på våre tariffsider for mer informasjon om tariffoppgjøret:

Ytterligere informasjon på Medlemsnett

Noe informasjon legges på tariffsidene på NTLs medlemsnett. Her må du logge inn. Dette gjelder blant annet informasjon om streikeforberedelser og gjennomføring av streik.