rettferdiglønn_fbformat.png

Tariffkonferansen for tillitsvalgte i staten med arbeidssted i Oslo

I anledning hovedtariffoppgjøret i staten 2018 inviterer NTL i samarbeid med LO Stat i Oslo og Akershus til tariffkonferanse 24. mai kl 12-15 i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets Plass 1. Tema på konferansen vil være årets tariffoppgjør.

Publisert: 23.05.2018, sist endret 23.05.2018


Tariffoppgjøret i staten har gått til mekling med frist midnatt 23. mai. Vi ber om at tillitsvalgte og medlemmer av lokale streikekomiteer setter av tid til konferansen, konferansen vil avholdes uavhengig av meklingsresultat. Dersom vi er i streik vil konferansen bli åpnet for medlemmer som berøres av streiken slik at de også kan få førstehåndsinformasjon om bruddgrunnlaget.

Tema for konferansen vil være resultatet i tariffoppgjøret og eventuelt informasjon i forbindelse med streik dersom enighet ikke er oppnådd.

På møtet stiller representanter fra NTLs ledelse, forbundssekretærer i NTL samt representanter fra LO Stat Oslo og Akershus.

Dersom det er oppnådd enighet etter meklingen må deltakerne selv søke om fri for å delta med hjemmel i hovedavtalen i staten § 39 og § 40.

Vel møtt!