john-leirvaag.jpg

Ja-flertall i uravstemningen i staten

Uravstemningen om tariffoppgjøret i staten endte med et ja-flertall blant LO Stats medlemmer. 87 prosent stemte for å godkjenne oppgjøret.

Publisert: 24.05.2018, sist endret 20.06.2018


Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag 24. mai en skisse fra Riksmekleren. Forslaget sikrer alle statsansatte et generelt lønnstillegg og fjerning av de to laveste alternativene i lønnsrammene.

- Årets forhandlinger har vært krevende. Det har handlet om å bevare grunnelementene i dagens hovedtariffavtale. Vi gikk inn i forhandlingene med en målsetting om et stort generelt tillegg til alle for å sikre likelønn og reallønnsvekst til alle. Regjeringen har presset på for å forsøke å fjerne eller redusere medlemmenes opparbeidede rettigheter, og hadde som utgangspunkt at all lønn skulle fordeles lokalt. Jeg er veldig glad for at vi sto sammen i LO Stat, YS og Unio for å slå tilbake disse angrepene, sier NTL-leder John Leirvaag.

Resultatet
Det gis et generelt tillegg på minimum 1,25 % med virkning fra 1. mai 2018. For lønnstrinn til og med 47 er tillegget flatt på 5100 kroner. Fordelingen er 50-50 mellom sentrale tillegg og potten til lokale forhandlinger.  I de sentrale tilleggene ligger blant annet fjerning av alternativ 1 og 2 i alle lønnsrammer. Dette innebærer at de som er på disse alternativene flyttes over i alternativ 3 og får ett eller to lønnstrinn opprykk fra 1.mai. Ettersom virkningstidspunktet for de lokale forhandlingene er senere på året enn de sentrale tilleggene er prosentsatsene nominelt forskjellige, men årslønnsvirkningen er lik.
- Andelen generelle tillegg er større i år enn de siste to oppgjørene, og det er viktig. Nå er det opp til medlemmene å si sitt om resultatet i uravstemningen.

Ubekvemstilleggene er hevet, noe som er særlig viktig for dem som jobber i skift og turnus eller på morgen, kveld og helg. Taket på pensjonsgivende inntekt ble hevet fra 56.000 til 66.000 kroner.

Utredning av lønnssystemet
Det har i de siste årene vært strid om dagens lønnssystem i staten. Arbeidsgiver og Akademikerne har i realiteten ønsket å skrote dagens system. Det vil ikke skje, men partene har blitt enig om et utredningsarbeid, som skal være avsluttet innen jul.

Meklingen ga også uttelling på andre krav. Detaljene i disse resultatene finner du i meklerens møtebok:

Riksmeklerens møtebok (med forbehold om feil)

Les også: LO Stats pressemelding om statsoppgjøret