orona-streik_fanemarkering_hamar-3.png

NTL støtter de streikende ved Orona Norway AS

Heismontørene på Orona Norway AS har vært i streik siden 14. mai. NTL støtter de streikende og El&IT-forbundet i deres kamp for bidra til et organisert arbeidsliv ved å kreve tariffavtale og hindre sosial dumping. 

Publisert: 31.05.2018, sist endret 31.05.2018


EL og IT-Forbundet og klubben har reist viktige krav om at

*  det opprettes avtale om overenskomst med EL& IT- forbundet (Heisoverenskomsten)

*  det inngås avtale om ordnede forhold ved innleie og bortsetting av arbeid

*  alt ulovlig heisarbeid umiddelbart opphører