fredrik-f.jpg

NTLs medlemmer i NRK sa ja til lønnsoppgjøret

- Jeg er glad for at vi har et godkjent meklingsresultat. Jeg er likevel sterkt bekymret for uroen som NRKs uryddige håndtering av årets oppgjør har skapt blant de ansatte i NRK, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL. Nå må ledelsen i NRK må ta ansvar for å skape ro i virksomheten. Det kan bare gjøres ved økt respekt for de tillitsvalgte, og gjennom en lønnspolitikk som sikrer likebehandling av arbeidstakerne i NRK.

Publisert: 04.06.2018, sist endret 04.06.2018


LO Stat meklet på vegne av 700 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). Nå har medlemmene godkjent lønnsoppgjøret i uravstemning. 76 prosent stemte ja, mens 22,3 prosent stemte nei. En liten andel stemte blankt. Valgdeltagelsen var på 66,6 prosent.

- Vi har hatt et lønnsoppgjør i NRK preget av mye støy, blant annet med lokalt brudd og streik for medlemmene i Norsk Journalistlag. LO Stat registrerer at støyen har fortsatt fordi NRK-ledelsen endret lønnsoppgjøret for andre fagforeninger, etter at LO Stats uravstemning var i gang, sier Lise Olsen, forhandlingsleder for meklingen og nestleder i LO Stat.

Les mer av LO Stats kommentar på LO Stats nettsider