Egil Andre Aas

NTL lanserer Vibecke Solhaug og Leif Helland til ledige verv i LO Stat

Forbundsstyret i NTL foreslår forbundssekretær Vibecke Solhaug i vervet etter Randi Stensaker, og forbundssekretær Leif Helland i vervet etter Anniken Refseth.  -Vi har fremmet to svært gode kandidater til de ledige vervene i LO Stat. De har begge lang og bred erfaring innen arbeidsområdene til vervene vi har foreslått dem til, sier forbundsleder John Leirvaag i NTL.

Publisert: 22.06.2018, sist endret 22.06.2018


Vibecke Solhaug

 

48 år,

Vibecke ble valgt som forbundssekretær i NTL i februar 2010 etter å ha hatt ulike tillitsverv i NTL i tjue år.

Som forbundssekretær har Vibecke jobbet på gruppe stat der det statlige tariffområdet i all sin bredde har vært hennes arbeidsområde. Hun har sittet åtte år i forhandlingsutvalget for staten i LO Stat. Som forbundssekretær jobber hun med alt lov- og avtaleverk som berører statsansatte. En stor del av arbeidsoppgavene er å holde kurs og veilede medlemmer og tillitsvalgte.

Vibeke har hatt en sentral jobb de siste oppgjørene i å planlegge og koordinere streikeforberedelser og streikeuttak. Gjennom dette har hun nå en bred kontaktflate, både i LO Stat og i andre fagforeninger og hovedsammenslutninger i staten.

Vibecke har permisjon fra jobb som avdelingsleder i NAV Oslo. Hun startet i jobb som saksbehandler i Trygdeetaten i 1988 og jobbet de siste årene i NAV som HR-rådgiver og til slutt avdelingsleder i NAV.

Gjennom hele karrieren har Vibecke tatt videreutdanning, sist gjennomførte hun tre studiemoduler om forvaltningspolitikk, organisasjon & endring, demokrati og innovasjon ved Universitetet i Bergen.

 

Leif Helland,

41 år,

Som tillitsvalgt i snart tjue år har Leif allsidig erfaring, de ni siste årene som forbundssekretær i NTL. 

Han har jobbet med organisasjonsarbeid som streikeforberedelser, kursvirksomhet, verving og rekruttering, både for staten, Spekter, Abelia og andre avtaleområder. I har han også hatt ansvaret for NTLs studentarbeid.

Som forbundssekretær i gruppe stat har Leif jobbet med skolering, streikeforberedelser, veiledning og tolking av lov og avtaleverket i staten. De fem siste årene har han sittet i forhandlingsutvalget for staten i LO Stat.

Leif begynte som tillitsvalgt på begynnelsen av 2000-tallet, og har nå permisjon fra jobben som kokk i Forsvaret.

Leif har også fullført tre studiemoduler om forvaltningspolitikk, organisasjon & endring, demokrati og innovasjon ved Universitetet i Bergen.

Leif er en aktiv tobarnspappa. Fritida bruker han til å være korpsentusiast og jeger.