Konferanse

NTLs nettverkssamling for tillitsvalgte i overenskomstsektoren

NTLs nettverkssamling for tillitsvalgte i privat sektor finner sted 19. - 20. september på Hurdalsjøen hotell. Hovedtemaene blir NTLs landsmøte 2018, arbeid med personalsaker, tariffoppgjøret 2018, personvernregler og erfaringsutveksling. Søk omdeltagelse innen 10. august via NTLs kurskalender

Publisert: 25.06.2018, sist endret 17.07.2018


Eventuelle spørsmål kan rettes til Lena Lyche på ll@ntl.no eller Dag Agledal på da@ntl.no