Virke-forhandlinger

Ja i uravstemningen om Virke HUK-oppgjøret

NTLs medlemmer stemte for å godkjenne forhandlingsresultatet i Virke HUK-området. Oppgjøret endte med med et resultat på linje med de øvrige tariffoppgjørene. HUK-området består av en rekke sektorielle avtaler, og detaljene blir sendt ut i forbindelse med uravstemningen.

Publisert: 07.09.2018, sist endret 22.09.2018


Protokollen fra forhandlingene finnes her.