forside.png

Retningslinjer for forebygging og bevisstgjøring av trakassering og seksuell trakassering i NTL

NTL har vedtatt nye retningslinjer som er rettet mot medlemmer og tillitsvalgte i NTL. Det er også nedsatt et sentralt varslingsutvalg, som består av Hovedkasserer Anita Busch, forbundsstyrets representant Bjørn Halvorsen og forbundssekretær Siv Anita Hagen.  

Publisert: 10.09.2018, sist endret 10.09.2018


Retningslinjene beskriver hva seksuell trakassering er, hvordan man skal håndtere varsler, hvor du kan henvende deg dersom du selv eller andre utsettes for trakassering i NTL-sammenheng, og hvilke prosedyrer som skal følges.

Retningslinjene er vedlagt nedenfor både i A5 brosjyre-form og i A4 format.