NTL-medlemmer1

NTL-tillitsvalgte er best på tariff

Tillitsvalgte i LO Stat kjenner det nye forhandlingssystemet i staten så mye bedre enn arbeidsgiver og andre tillitsvalgte at de ofte "vinner" forhandlingene, mens andre forbund kommer dårligere ut. Det skriver Deloitte i en rapport om forhandlingssystemet bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 20.09.2018, sist endret 20.09.2018


Rapporten, som tar for seg opplevelsen av det nye forhandlingssystemet blant arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte i staten, finner grunn til å anbefale departementet å kurse arbeidsgiverrepresentantene bedre i endringene i avtalen som ble forhandlet fram i 2016.

Rapporten viser at både arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte opplever forhandlingssystemet som vesentlig mer komplisert enn tidligere. Den viktigste grunnen er at forhandlingene må følge to separate løp, ett for hver av tariffavtalene.

Les mer om denne saken på NTL-magasinet sine nettsider