dommerhammer.jpg

Ostehøvelkutt fører til oppsigelser i domstolene

Domstolen i Norge lider kraftig etter tre år med kutt som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa. Saksbehandlingstiden har økt og det har blitt mer bruk av strafferabatter. Nå er det lagt opp til enda flere kutt og det er varslet om oppsigelser. De tillitsvalgte og domstolsdirektøren er bekymret.  

Publisert: 27.09.2018, sist endret 27.09.2018


 

Direktør Sven Marius Urke sier til Klassekampen at selvstendigheten til domstolene blir svekka.

– Dette kuttet er omfordeling av offentlige midler og ikke kutt i statens utgifter. Det regjeringa gjør, er å ta pengar fra domstolane for å finansiera hjertesakene sine. Dermed blir den dømmende makta svekka på kostnad av den utøvende makt. Over tid vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstidene i domstolene vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravet, seier han.

NTL-tillitsvalgt Lena Grønstad sier til Rett24 at fagforeningene ikke er tilfreds med prosessen så langt.

– Slik vi ser det, har domstoladministrasjonen gått alt for fort frem her, og lagt fram et forslag helt uten en konsekvensutredning. Hva vil denne nedbemanningen faktisk føre til, bortsett fra en økonomisk innsparing på kort sikt? Vi som representerer saksbehandlerne sitter med en sterk følelse av at hverken politikere eller DA har en forståelse av hva vi som yrkesgruppe i domstolen faktisk driver med. Vi er en dommerstøtte, og uten oss vil ikke den dømmende virksomhet ha mulighet og tid til å gjøre nettopp det, å dømme. Vi ser at mange domstoler allerede sliter med lav bemanning og saksbehandlingstid. Forsvinner det flere saksbehandlere ut av domstolene, nå vil det uunngåelig gå utover rettssikkerheten til Norges befolkning. Vi er mildt sagt frustrere og meget bekymret, sier Grønstad.

Klassekampen: Domstolene kutter kraftig
Rett24: Varsler oppsigelser i domstolene