Kjersti Barsok

Statsbudsjettet: Offentlig sektor må styrkes, ikke høvles ned

- Vi deler ikke regjeringens syn på at det av hensyn til velferdsstatens framtid er nødvendig med denne strupingen av statlige virksomheter. Fem år med kuttpolitikk har svekket virksomhetene som skal tjene innbyggerne og sikre deres rettssikkerhet, velferd og trygghet. Det er ingen tvil om at regjeringens ABE-reform vil gi dårligere tjenester, sier 1. nestleder i NTL, Kjersti Barsok.

Publisert: 05.10.2018, sist endret 17.10.2018


Regjeringen bygger ned og underfinansierer statlig sektor. Dette gjør de gjennom underfinansierte omstillinger, ostehøvelkutt (ABE-reform) og skattekutt. Et eksempel er domstolene hvor regjeringen reduserer et allerede anstrengt budsjett med ytterligere 12,3 millioner. Regjeringen sier de satser, mens Domstoladministrasjonens direktør sier at dette betyr at nedbemanningen i domstolene må fortsette.

Manglende satsing på arbeidslivsområdet
Regjeringen ønsker flere i jobb, men svekker NAV som skal gjennomføre arbeidslivspolitikken. Her kutter regjeringen 57 millioner i neste års i driftsbudsjettet.  

Når det gjelder arbeidslivskriminalitet svekkes Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten med reelle kutt i hundremillionersklassen som følge av ABE-reformen. Selv om a-krim-området styrkes noe, svekker regjeringen arbeidet mot arbeidslivskriminalitet med dette budsjettforslaget.

Regjeringen underfinansierer omstillinger
- Det tar mange år å bygge opp nye institusjoner og administrasjon på nytt. Skal vi omstille på en god måte kreves det ressurser, både i form av penger og tid, dersom virksomhetene skal levere tjenester som vanlig underveis, sier Barsok.

Innen høyere utdanning kuttes det 50 millioner til fusjoner og omstillinger. Dette rammer institusjonene som har stått oppe i krevende sammenslåinger og omstillinger, sier Kjersti Barsok.  Når regjeringen velger å kutte 50 millioner til arbeidet med samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) så vil det svekke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren. Erfaringen fra Danmark er at det tar 10 år for sammenslåtte institusjoner fungerer godt. Det er viktig at fusjonene i sektoren ikke går utover virksomhetenes samfunnsoppdrag. Derfor må institusjonenes faktiske fusjons- og omstillingskostnader dekkes.

Regjeringen vedtok i fjor høst å flytte 30 årsverk fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer som skal være på plass innen oktober 2020. Det er direkte uforsvarlig at regjeringen kun foreslår å dekke en tredel av kostnadene ved flytting, sier Barsok.

Våre høringsnotat som er sendt til komiteene på Stortinget finner du nedenfor og på denne siden: https://medlem.ntl.no/ntl-mener/statsbudsjettet