Blibøssebærernettside.png

NTL har bevilget 60 000 til årets TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. NTL oppfordrer alle som kan til å delta som bøssebærere søndag 21. oktober og gi støtte til det viktige arbeidet.  

Publisert: 16.10.2018, sist endret 16.10.2018


Kirkens Bymisjon skriver selv følgende om hva innsamlingen skal gå til: «Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som redder liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.»

Registrer deg som bøssebærer og les om hvordan du kan bidra her: https://www.blimed.no/engasjer-deg/